Global Awards Advisory Committee

Dr. R. A. Mashelkar
( Chairman )
Nanik Rupani
Dr. Vijay Bhatkar
P. P. Chhabria
Ms. Poonam Dhillon
Niraj Bajaj
Niranjan Hiranandani
Vithal Kamat
Dinesh Khanna
Gul Kripalani
Atul Nishar
Dr. Mohan Patel
Suresh Prabhu
S. Rajgopal
Dr. Ram Tarneja
Sundeep Waslekar
Mr.Devendra Bharma
Vijay Mukhi
Dr. (Mrs.) Rupa Shah
Mr. Ravi Kini
Deepak Parekh
Dr. P. S. Pasricha
Nayan Patel